söndag 26 mars 2017

Vår rädsla för det okända - ur komikens synvinkel

Hej bloggen.  Det var ett tag sedan jag tog mig tid att skriva men känner att det är dags nu - just precis nu.

Vårt förhållningssätt till omvärlden då vi allt oftare och snabbare rör oss mellan länder är en fråga som ofta åstadkommer en "åsiktspolarisering".

Globalisering och internationalisering skapar olika känslor hos olika människor. Rädsla, osäkerhet och längtan till en svunnen tid som plötsligt blir ett "Utopia" för en del. Hopp, nyfikenhet och förväntan inför framtiden hos andra. Brexit och Trumps presidentskap är bevis på detta. EU kritiseras och Brexit kan få efterföljare då populister använder nationalism som språngbräda i sitt politiska schackspel.

Mitt i allt detta bildas nu i större städer i Europa rörelser som vill verka för EU,s bevarande och utveckling.

Jag tillhör kategorin som ser ökad nationalisering och öppenhet mellan länder som en naturlig utveckling och som är positivt för oss människor. Vi reser, jobbar och mailar över gränserna. Självklart kommer det bakslag då och då men historien visar vi går från det lilla till det stora - små pyttestater i Europa blev länder efter en del födslovåndor och dessa länder utgör nu EU.

Komiken har ofta givit utlopp för människors känslor och komiker använder sin talang för att visa på företeelser i samhället. Se bara nedanstående inslag av Galenskaparna visar hur rädsla för det nya och okända kan te sig.

Sketchen heter "När helvetet kom till byn" och jag ber mina danska vänner om ursäkt i förebyggande syfte för att just danskarna här får vara orsaken till denna rädsla för det okända.

https://m.youtube.com/watch?v=NX4DMxutA7g