lördag 20 maj 2017

IF Metall och "märket" - en framgångssaga som är hotad


"Märket" som är den lönehöjning uttryckt i procent som ekonomin beräknas tåla sätts i dagens modell av den gentemot utlandet konkurrensutsatta industrin. De pengar som kommer in i landet ger utrymme för den inhemska industrin som inte är konkurrensutsatt mot utlandet. Enkelt uttryckt - hur mycket ökad lönekostnad tål företagen innan vår konkurrenskraft gentemot utlandet försvagas.

Grovt förenklad kan den framgångsrika modellen för de årliga lönehöjningarna sammanfattas i stycket ovan.

Modellen är nu hotad av fackförbund som företräder anställda i inhemsk industri och därmed är hela tanken om att skydda vår exportsindustris konkurrenskraft hotad.

Jag hade i höstas förmånen tar delta i en debatt om kollektivavtalens vara eller icke vara tillsammans med Göran Jonsson, f.d. ordförande i fackförbundet Metall. Läs denne kloke mans krönika i bifogad länk.

http://arbetsmarknadsnytt.se/kronika/if-metall-visar-vagen-mot-framtiden/

torsdag 18 maj 2017

Svenska Målareförbundet riskerar dra ett penseldrag över "Svenska Modellen"

Kollektivavtalsförhandlingarna inom måleribranschen har strandat och på måndag sätter några hundra målare locket på färgburken och börjar strejka.

Efter snart 18 år i denna värld blir man alltid lika förundrad att vuxna människor fullständigt ignorerar företagens väl och ve så fort facken knäpper med fingrarna.

Vuxna människor borde inte reagera så när någon vill köra kniven i ryggen på den som ger möjlighet till försörjning. Dock har företagsutslagning aldrig bekymrat betongens män bakom LO-borgens tjocka väggar - den solidariska lönepolitiken måste skörda sina offer - det måste de vanliga dödliga förstå. Den ideologiska överbyggnaden uppe på Norra Bantorget vet alltid bäst - ve den som detta ifrågasätter - då krävs LO lånet in.

Att ombudsmän långt innan varslet lades var ute och sådde oro på arbetsplatserna genom att stolt säga "när det blir strejk kommer minsann denna arbetsplats att tas ut" torde kanske ses som bevis på vad som är det verkliga syftet med strejken: Att visa sin makt. Att visa och hota med sin makt återkommande likt Tengil med sin drake Katla, "gör ni inte som vi vill tar vi Draken (strejken) ur sin grotta och brännmärker er så ni inte glömmer den makt vi har".

Den "Svenska Modellen" där arbetsmarknadens parter tillsammans arbetar fram branschanpassade kollektivavtal och skapar arbetsfred skall vi värna om. Men när proportionaliteten förskjuts och modellen inte längre levererar arbetsfred kanske modellen skall omvärderas. Målarnas senaste (pensel) drag att varsla om strejk ger luft åt dem som ifrågasätter modellen och ett klumpigt penseldrag kan få oanade konsekvenser för modellens framtid.


tisdag 2 maj 2017

Modernt kollektivavtal i byggbranschen - en ouppnåelig dröm eller realitet inom kort?

Jag somnade till i soffan och reste mig alldeles nyss yrvaket i soffan, gäspade och öppnade ögonen motvilligt då jag hade haft en helt fantastisk dröm. Det blixtrade på hemsidor, twitter, facebook och på min mail. Vad hade då hänt! Jo! Kollektivavtalet inom byggbranschen var klart! Och inte bara klart - det var även helt nytt, enkelt, flexibelt och anpassat till en modern byggbransch i en flexibel omvärld.

Ackorden var borta som tvång, månadslön var införd och de kluriga tolkningarna om resor och traktamenten var synnerligen förändrade. Borta var de komplicerade lönereglerna som hindrar branschens utveckling. "Det skall vara lätt att göra rätt" stod det på första sidan och företag strömmade till och ville teckna avtalet då de insåg vilken fördel det innebar att ha detta fantastiska kollektivavtal i ryggen då lösningar med anställda diskuterades. Ett kollektivavtal som lockar och inte skrämmer.

Jag blev snabbt klarvaken då jag insåg att det bara varit en dröm. Ännu får företagen kämpa med de otroligt komplicerade reglerna vars fördel för de företag som tecknar detta avtal får kan diskuteras. Företag med 2-3 anställda som får lägga ned mer tid på att tolka regler som berör relationer till de anställda i stället för att koncentrera sig på att få in jobb till de samma. Ett avtal som ger mer jobb och makt till fack och ombudsmän än hjälp till företagen och tillsynes sår mer split mellan arbetsgivare och arbetstagare än gynnar goda medarbetarrelationer.

Jag somnar om igen och hoppas att den dröm jag hade ikväll är en realitet vid samma tid imorgon.måndag 1 maj 2017

Den utomståendes betraktelse av årets 1:a maj

Jag har en gammal vana - eller ovana - kanske en del skulle kalla den, och den innebär att jag alltid jobbar några timmar första maj. Att hylla arbetet med att vara ledig är lite dubbelbottnat för mig. De timmar jag sitter på kontoret brukar av en slump sammanfalla med den stund på dagen det stora 1:a majtåget lämnar tivoliparken och rör sig in mot centrum.

Då jag har kontoret alldeles på den gata tåget passerar slår jag upp ett fönster i konferensrummet och lutar mig ut. Jag känner igen en del i tåget och de vinkar glatt åt mig vilket får mig att lika glatt vinka tillbaka. Idag fick jag till och med erbjudande att sjunga med men frågan dog ut då jag frågade vad de ville jag skulle sjunga. Det räcker med att jag envisas med att jobba några timmar - min totala avsaknad av sångröst skulle förödmjuka "internationalen" och "arbetets söner" på ett högst olämpligt vis. Åtminstone det socialdemokratiska första majtåget har all min respekt och skall inte raljeras med.

Dock kan jag inte låta bli att se omvärldens utveckling sammanfattas i det ganska korta tåg jag idag såg. Av deltagarnas åldrar att döma är framtiden tryggad för första majtågen då många 5-10 åringar idag tar ställning tidigt i politiken och går med. Att S även skall flirta med de äldre är uppenbart om det skall fiskas röster till valet 2018 - rullatorerna var många. En stor andel av deltagarna utgjordes av gymnasieungdomar med diverse suspekta slagord och faktiskt, tyckte jag, en minoritet av de klassiska grupperna: Människor i arbetsför ålder med de fackligt aktiva spetsen.

Om de förstnämnda grupperna, barn, skolungdomar samt pensionärer inte deltog skulle tåget ta slut snabbt bakom de ca 20 fackliga fanorna bakom de höga potentaterna i partiet.

Jag blev kaffesugen vid 14 tiden och gick då till Galleria Boulevard för att stilla mitt behov. Väl på väg in i entrén körde jag näsan i väldigt röda fanor av gammelkommunistiskt ursprung som med Kommunistiska Partiet med sitt ungdomsförbund Revolutionär Kommunistisk Ungdom i spetsen
tydligt visar att man gör gemensam sak med sina partibröder i länder som är allt annat än demokratiska.

Icke att förglömma de skrämmande bilderna från Falun där Nordiska Motståndsrörelsen demonstrerade med skjöldar och bister min.

Slutsatsen av dagens betraktelser är att S måste se upp så att man inte förlorar sin "hemliga urkraft"  - 1:a maj - till extrema krafter på både vänster och högersidan.

Det skall bli spännande att se om man inom S har självinsikt nog att se sin politik som orsak till skapande av insiders och outsiders på arbets- och bostadsmarknaden vilket skapar utanförskap och grogrund för olika former av extremism.

Så länge man håller LO i ena handen och V i andra kan vi i alla fall ana vilken utmaning det skulle vara att bryta sig ur den inslagna vägen OM självinsikten skulle finnas.


onsdag 19 april 2017

Förstockade kollektivavtal eller flexibel lagstiftning - det är frågan

Idag släppte Sveriges Byggindustrier resultatet av en undersökning om hur medlemsföretagen uppfattar kollektivavtalen. Resultatet var häpnadsväckande. 1 av 5 företag hade tackat nej till uppdrag på grund av kollektivavtalens brist på flexibilitet. Men kunde helt enkelt inte konkurrera med företag som lever utanför kollektivavtalen.

Kollektivavtalens överlevnad handlar om att det skall innebära en konkurrensfördel och inte en konkurrensnackdel att omfattas av kollektivavtal. Det skall vara lättare att uppnå och bibehålla bra medarbetarrelationer med hjälp av kollektivavtalen och kollektivavtalen skall vara flexiblare och mer branschanpassade än lagstiftning skulle innebära.

Kollektivavtalen bygger på frivillighet och den dag vi tvingar på företag kollektivavtal då är kollektivavtalen döda då pressen på parterna att åstadkomma moderna och attraktiva avtal då upphör. Ungefär som de sovjetiska 5 årsplanerna - vi skall producera 500 traktorer per år - basta! Men kvalitén är ovesäntlig. Eller om vi översätter kollektivavtalet till bilkörning - skall det råda mer stela och svårare regler till bilförare som väljer att teckna avtal än de som väljer att vara utanför systemet.

Praktexemplet på kollektivavtal som saknar all form av flexibilitet och där stelheten nå oanade höjder är byggavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads. Med en konserverad löneform från tiden då lagbasar med egna arbetslag likt dagens underentreprenörer förhandlade om lön och pris inför varje byggobjekt.

Idag har arbetstagarpaten övertagit rollen som förhandlare och lagbasen ingår i den "fackliga familjen" som facklig förtroendeman. Företag tvekar att teckna byggavtalet som saknar flexibilitet och som ofta leder in til tvister med facket. Innan företagen tecknar avtal kan man ha individuella löner och månadslön men då de tecknar avtalet så upphör den förmånen.

I den idag hetaste av branscher - byggbranschen - har vi således idag ett stort problem då det som skall skydda anställda och konkurrens på lika villkor i branschen istället blivit en motsägelse till detta.

Den svenska modellen har tjänat landet väl och nu håller vi tummarna för att dörrar öppnas till ett modernt kollektivavtal som innebär konkurrensfördelar för de företag som omfattas av dem.

Att riva upp Lex Laval innebär att företag kan tvingas på kollektivavtal och då upphör incitamenten att göra dem så attraktiva att de tecknas frivilligt. Om så sker slutar avtalen att utvecklas och anpassas till hur branscherna förändras och då hamnar vi i ett läge där kollektivavtalens legitimitet kan ifrågasättas.

Låt avtalsrörelsen 2017 bli den avtalsrörelse då kollektivavtalen inom byggsektorn börjar utvecklas istället för att långsamt avvecklas.

tisdag 18 april 2017

Regeringen lägger budget med slutna ögonMed sömngångaraktig säkerhet lägger regeringen en budget som minskar incitamenten till arbete. Samtidigt minskas även incitamenten till företagande då man ökar beskattningen på företagande.

Företagande och utbildning skapar arbetstillfällen och fler arbetstillfällen ger ökat skatteunderlag. Med denna budget minskas både incitamenten till företagande och incitamenten till längre utbildningar genom att statlig skatt omfattar fler personer.

Dessutom är murarna högre än någonsin mellan de som är inne på arbetsmarknaden och de som är utanför. Låglönesatsningarna i årets avtalsrörelse bildar det nyaste murkrönet och gör det extra svårt att kliva in på arbetsmarknaden.

Den lagda budgeten visar stora brister i kunskapen om företagandets drivkrafter. De risker företagande innebär måste kunna premieras - inte ytterligare ökas med ökad beskattning.

Människors premie för att utbilda sig och satsa på en karriär måste förstärkas - inte skattas bort.

Murarna på arbetsmarknaden måste rivas - inte stärkas.

Så fel det kan bli då de styrande inte ser till den enskilda människans utveckling utan är fångade i ett ideologiskt stilleben där individuella prestationer inte värderas utan rent av motarbetas.söndag 26 mars 2017

Vår rädsla för det okända - ur komikens synvinkel

Hej bloggen.  Det var ett tag sedan jag tog mig tid att skriva men känner att det är dags nu - just precis nu.

Vårt förhållningssätt till omvärlden då vi allt oftare och snabbare rör oss mellan länder är en fråga som ofta åstadkommer en "åsiktspolarisering".

Globalisering och internationalisering skapar olika känslor hos olika människor. Rädsla, osäkerhet och längtan till en svunnen tid som plötsligt blir ett "Utopia" för en del. Hopp, nyfikenhet och förväntan inför framtiden hos andra. Brexit och Trumps presidentskap är bevis på detta. EU kritiseras och Brexit kan få efterföljare då populister använder nationalism som språngbräda i sitt politiska schackspel.

Mitt i allt detta bildas nu i större städer i Europa rörelser som vill verka för EU,s bevarande och utveckling.

Jag tillhör kategorin som ser ökad nationalisering och öppenhet mellan länder som en naturlig utveckling och som är positivt för oss människor. Vi reser, jobbar och mailar över gränserna. Självklart kommer det bakslag då och då men historien visar vi går från det lilla till det stora - små pyttestater i Europa blev länder efter en del födslovåndor och dessa länder utgör nu EU.

Komiken har ofta givit utlopp för människors känslor och komiker använder sin talang för att visa på företeelser i samhället. Se bara nedanstående inslag av Galenskaparna visar hur rädsla för det nya och okända kan te sig.

Sketchen heter "När helvetet kom till byn" och jag ber mina danska vänner om ursäkt i förebyggande syfte för att just danskarna här får vara orsaken till denna rädsla för det okända.

https://m.youtube.com/watch?v=NX4DMxutA7g