lördag 28 januari 2017

Det går bra nu

IFK Kristianstad och lagets framgångar de senaste åren kan inte beskrivas som annat än en framgångssaga.

Det anrika handbollslaget har dock inte monopol på framgång i Kristianstad just nu. I veckan stod att läsa i tidningen om planer på nytt hotell i Åhus, Stort köpcenter byggs och nya skolor planeras. Tillväxten är tydlig och positivismens skira grönska sprider sig i kommunen.

Som invånare i kommunen är vi dessutom tydligen de skåningar som är mest nöjda med tillvaron.

Good guys and bad guys

För några på sedan var jag på bröllop på Canadas västkust och lärde mig då att ordet "guys" innefattar både maskulinum och femininum och blir därigenom ett mycket inkluderande och användbart ord.

Ord som inkluderar kanske inte ligger högst upp på ordlistan för de människor som levererar enkla lösningar och handlingskraft och till vilka etablerade partier nu vill bygga broar. Jag tänker då närmast på Anna Kinberg Batras fiske i grumliga vatten den senaste veckan. Hon verkar dessutom fått napp - eller rättare sagt - någon typ av fisk har nappat ur det grumliga vattnet då det börjat dra i flötet och hon av artighetsskäl väljar att dra in fisken...

Fiska i grumligt vatten brukar vara den sista utvägen för att kunna visa upp en fångst för de intresserade. Risken är dock mycket stor att det slutar helt annorlunda och rent av blir fiasko.

Vi kan dra lärdom av denna historia från min barndoms fisketurer i sjön Skagern. Undertecknad och 2 vänner hade tillbringat 3-4 timmar utan att det ens hade "slagit" någon fisk i närheten. Vi var i 10 -årsåldern och den tidiga morgonen (vi hade stigit upp vid 4 - tiden) började ge utslag på omdömet. Efter att ha försökt få fångst på våra kända fiskeställen höll vi på att ge upp men vi kom då på att vi skulle fiska vid en av vass igenväxt vik med lerig botten.

Vi åkte dit med hopp om en fångst att visa upp som resultat av denna desperata handling. Vi kastade i linor med flöte och metkrokar som kunde göra verkan i lugn och ro medan vi kompletterade med våra kastspön och dyra drag. Vi kastade i och en av deltagarna i fiskefänget fick bottennapp på en gång. Hans nya dyra drag "droppen" gick åt pipan direkt. Efter några ytterligare kast märkte jag att mitt fiskedrag inte kom ut som det skulle. Hade jag tappat det? Glömt fästa det ordentligt? Nejdå - jag drog i linan som trasslat sig lite i båten och ju mer jag drog desto högre skrek en av vännerna som var med. Jag drog igen och han skrek: - Sluta för helvete! Den sitter fast i skinnet på mig! I halsen! Sluta dra! Jag slutade motvilligt att dra och tog bort draget ur kompisens nackskinn. Ingen större skada gjord konstaterade vi då det inte blödde så mycket (att kroken suttit i ett antal fiskar under årens lopp och kunde föra med sig mindre trevliga saker tänkte vi inte på just då).

Vi fick till slut napp av en "Braxen" - en mindre aptitlig fisk som är asätare men ändå en fisk och dessutom ganska stor. Vi konstaterade att en fisk är ändå en fisk och vi hade fångat den själva.

Visade stolt upp den för min morfar som konstaterade att "den där fisken kommer inte in i huset". Dessutom undrade han om all fiskeutrustning kommit med hem och vårt svävande svar blev att några drag blev klar på botten samt att visst blodvite skett på grund av villervalla i båten.

Morfar frågade då vart vi fiskat för att råka ut för allt detta samt fångat skräpfisk. Med vårt svar som grund konstaterade han att "fiskar man i grumliga vatten är risken stor att det blir skit av alltihop".

Vad vi kan lär oss av detta är risken av att fiska i grumliga vatten - man kan skada vänner som sedan kanske inte vill fiska med en längre, utrustning försvinner och men kan få upp fiskar som helst skulle slängas tillbaka i sjön igen.

Anna Kinberg Batras fiskefänge kanske inte ens stannar vid detta utan hennes manövrer kan få hela båten att kantra.

Det jag syftar på är självklart hennes fiske i grumligt vatten som lett till till att alliansen kan spricka samtidigt som en inbjudan till möte kommit från de grumliga vatten hon fiskat i.

I dagens tidningar och twitterinlägg kan man se 2 block utkristallisera sig med anledning AKB,s fiskefänge. Ett block med "Good guys" och ett med "Bad guys". Det känns skönt att i den diskussionen klart tagit ställning för "The good guys".
torsdag 26 januari 2017

Från skräpyta till platsen där de nöjdaste Skåningarna bor - en oväntad karriär

Det där med att göra karriär verkar vara väldigt viktigt för många men för mig kan ingen slå lyckan i livet som det innebär att finna sin livspartner och lotsa två underbara ungar genom barndom och ungdomsår.

Men tydligen har jag gjort en enastående karriär utan att behöva lägga två fingrar i kors. I början av veckan satte jag kaffet i halsen då min fru - Ida - skickade en artikel i ett mail med en flinande smiley bifogad. Jag förstod därför innan jag läste den att det var något skumt. En forskare vid Handelshögskolan har tydligen lyckats förläsa sig på statistik och siffror till den grad att han kallade Värmland för "Skräpyta". En skräpyta som inom några decennier kommer vara tömt på folk frånsett några alkisar på torgen i utdöda bruksorter. "Det finns inga universitet och ingen underhållning" menade han. Nåväl, han måste missat Lars Lerin,s berömda utställning, Selma Lagerlöf, Rackenkolonin (Konstnärskoloni vid sjön Racken) med mera . Lägg därtill att han lyckes missa att det även i Värmland finns en bildningens ljusborg - Universitetet i Karlstad.

En tur till Värmland och vi lindas in i litteraturens ljuva dimmor genom vilka vi kan skilja kavaljerer i nötta vagnar och ljuva damer på väg till debutantbalen i närmsta Herrgård. Och mitt i låt detta finns Värmlänningen och Värmländskan - dessa Nordens fransos och fransyska tillika hela Sveriges kelgrisar. Min fru har till och med skötselanvisning till sin egen Värmlänning som likt en tamagotchidocka behöver lika delar omvårdnad och kärlek. Värmlänningen kastas mellan det mörka och det ljusa men går allmänt ganska obesvärad genom livet. Min gamla morbror var dessutom alldeles övertygad om att Värmlänningens uppgifter efter detta livet var att sålla vid Pärleporten - avgöra vem som skall upp och vem som skall ner. Denna balansgång mellan snille och dille kräver en del av omgivningen.

Djupt besvärad av den lästa artikeln sattes min själ i kontakt med lika delar frustration som grumlat sinnelag.

Allt rätades dock upp idag då vi kunde läsa i Kristianstadsbladet att Kristianstadsbon är nöjdast i Skåne med tillvaron. Tvära kast men min karriär från "Skräpyta" till invånare i Skånes "nöjdaste" ort
torde vara i paritet med de flesta strålande karriärer som skådats.

Som Värmlänning är jag van vid tvära kast samt att alltid i slutet få upprättelse och landa på fötterna. Nöjd att dela dela mitt liv mellan en ort där invånarna är mest nöjda i Skåne och en kulturell bildningshärd som Värmland belönar jag mig för denna strålande karriär med ett välförtjänt glas whiskey.

söndag 22 januari 2017

SVT Agenda och utspelet av M

Ganska fantastiskt att varken AKB eller SVT Agenda resonerar urifrån fundamenta i diskussionen. Anna Kinberg Batra är väldigt tydlig med att SD inte skall ingå i en kommande alliansregering. Samtidigt kan inget parti, eller block, i riksdagen säga nej till att ett parti röstar med dem i en viss fråga.

Vad AKB tydligen menade med sitt utspel att inleda diskussioner med SD verkar vara ett få ett stöd i frågor utan att ingå i regeringsunderlaget. Sedan är ju frågan om det är lämpligt att aktivt söka stöd genom en utsträckt hand med ett politiskt parti hon själv anser vara rasistiskt.

Uppfattningen från L och C är tydlig tack och lov. De anser INTE det är lämpligt och däri ligger sprickan i ett kommande allianssamarbete.

AKB och Nya Moderaterna har förirrat sin i taktiska irrgångar för att locka tillbaka väljare till M som gått till SD.


lördag 21 januari 2017

Hur centralt skall ett badhus placeras för att anses centralt placerat...

Veckans stora lokala snackis har tveklöst varit placeringen av Kristianstads nya badhus. En visionär tanke som dök upp om Högskolans framtida planer var det halmstrå som räckte för att debattörer skulle dyka upp avseende placeringen av Kristianstads nya badhus.

I diskussionen om central placering glömmer vi bort att Kristianstads kommun är tämligen stor. Jag tror inte boende i de norra kommundelarna som Arkelstorp och Vånga eller boende i de södra kommundelarna som Maglehem och Degeberga, ser Näsby som ocentralt i relation till andra föreslagna områden.

Mellan raderna i olika debattartiklar och dagliga diskussioner kan jag inte låta bli att känna "vibbar" av aversion mot området Näsby som sådant oavsett badhus eller ej. Om känslan av sådana "vibbar" avslöjar en verklig aversion mot Näsby är detta i så fall ytterligare ett skäl att placera det nya badhuset där.

Frågan har stötts och blötts och då beslutet äntligen tagits om placeringen borde man istället fokusera på uppförandet av badhuset. Platser som söder, badhusets nuvarande placering, samt bangårdsområdet har framförts men av logiska skäl avförts efter utredning av lämplig plats.

Jag kan tillägga för dem som anser att söder är en lämplig plats så är det ungefär lika långt från stationen till Näsby som från stationen till söder.

Beslut av nya badhusets placering är fattat och fokus på uppförandet bör vara prio ett. En kommun på 83.000 invånare skall inte stå utan badhus vilket kan bli följden om beslutet ej fullföljs.

Klicka på bifogad länk nedan så kommer ni till en debattartikel av Sonny Modig, byggnadsnämndens ordförande, som på ett tydligt sätt redogör för situationen.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/m-har-ratt-men-fel-om-nya-badhusets-lokalisering/

onsdag 18 januari 2017

Uppdrag granskning om arbetsmiljö på byggarbetsplatser

Med en klump i halsen stänger jag av Tv,n efter att ha sett kvällens avsnitt av Uppdrag Granskning. Under de ca. 16 år jag utbildat hundratals arbetsledare och skyddsombud i arbetsmiljö har jag gjort det till rutin att inleda föreläsningarna med att berätta hur man på en arbetsplats lär sig om en olycka kommer inträffa eller inte. Om olyckan kommer bli allvarlig eller inte är svårt att sia om men om kombinationen pressade byggtider, dålig planering och dåligt ledarskap sammanfaller på en arbetsplats och det dessutom tillkommer felkonstruktion eller liknande så kommer en olycka eller tillbud att inträffa med nästan kuslig förutsägbarhet.

Oavsett företag så skiljer sig byggarbetsplatser åt enormt avseende kvalitén på arbetsmiljöarbetet och det är underligt hur "dåliga" arbetsplatser "sluter" sig och personalen tystnar, stänger ute faran och "korridoren" för ifrågasättande smalnar av ordentligt. Det kan vara en arbetsplats med dålig psykosocial arbetsmiljö likaväl som olämpligt förfarande vid montage av tunga betongelement som hamnar i detta tillstånd.

Byggarbete är farligt om man inte planerar in en bra arbetsmiljö. De anställda - både arbetsledning och yrkesarbetare - måste vara kunniga i riskhantering för att skapa en säker arbetsmiljö. Respekten för riskerna måste vara stor och  genvägar avseende arbetsmiljön får aldrig accepteras. 

Under de år jag föreläst i arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar har jag lärt mig ställa de frågor till deltagarna som ger mig de svar från somliga jag inte vill ha. Frågor som avslöjar riskbeteende, prioritering av förtjänst och snabbhet framför säkerhet och omsorg om personal och kollegor. Frågor som avslöjar tveksamma egenskaper hos en del arbetsledare och skyddsombud på byggarbetsplatser. Ibland lyckas man övertyga dem om att deras uppdrag innebär ett ansvar för hälsa och säkerhet och
ibland inte.

En olycka är alltid ett misslyckande oavsett utgång och självklart ifrågasätter jag min egen insats för säkerhet på byggarbetsplatser då arbetsplatsehaverier föranleder skador eller dödsfall.

Jag uppmanar alla involverade i ett byggprojekt att ta sin del av arbetsmiljöansvaret, sluta ta genvägar och se till att alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut. Arbetsmiljön måste få kosta och ökat risktagande på grund av att byggtiden rinner iväg eller förtjänsten minskar är inte ok.

Alla har sitt ansvar såväl arbetsledning som yrkesarbetare och skyddsombud och de roller och uppdrag vi har på en arbetsplats måste respekteras. 
tisdag 17 januari 2017

Som en boomerang slår konsekvensen av höjda löner tillbaka - avtalsrörelsen 2017

Industrin sätter "märket" och märket anger vilken ökning av arbetsktraftskostnaderna landet tål för att behålla sin konkurrenskraft.

Av någon outgrundlig anledning tål landets industri några procent i höjning varje år. Vi konkurrerar med länder som kommit ikapp oss tekniskt i många avseenden men till helt andra arbetskraftskostnader. För att vi då skall ha några procent ytterligare i lön varje år måste vi producera mer och mer på samma tid för att kunna konkurrera. En ökning av arbetskraftskostnaderna på 2 % innebär att Svensson vid sin maskin skall producera 2 % mer per år.

Mitt i allt detta breder stressen ut sig. Klart som tusan vi blir stressade då vi måste producera mer och mer varje år för att behålla en invand löneutveckling. Eller trodde någon att de 2 % kom gratis och utan ökade prestationskrav?

Bygg bostäder istället för att bygga teorier

Vi har idag en skriande bostadsbrist i hela landet. Till och med orter i Bergslagen som var uträknade för några år sedan har idag en skriande brist. Det är självklart positivt för en ort att befolkningstillväxten växer från minus till plus men samtidigt kommer problemen med bostadsbyggandet i dagen.

Debatten och positioneringen är i full gång och inte helt otippat försvarar olika särintressen sina vägar till paradiset.

Vad vi kanske skall tänka på i allt detta är hur den - eller de - som just nu saknar en bostad att flytta in i känner inför alla dessa fantastiska teorier som florerar på ledar- och debattsidor. Den som fått drömjobbet eller kommit in på drömutbildningen i Stockholm står lik förbenat utan bostad och den 20 - åring som vill ta sina första stapplande steg ut ur föräldrahemmets trygga famn tvingas in i pojk- eller flickrummet igen.

I kontrast till detta drar jag mig till minnes en kommentar på hemsidan tillhörandes tidningen "Byggnadsarbetaren". Ett konkret förslag till lösning på bostadsbristen framfördes som stod i skarp kontrast till det alltmer sofistikerade teoretiserandet i bostadsfrågan. Förslaget löd så här: "Bygg bostäder för i helvete".

Nåväl - sanningen går väl någonstans mitt emellan men helt klart är att fler bostäder byggs om man "bygger bostäder för i helvete" jämfört med att skriva ledare och debattartiklar.

Bostadskris har vi kanske i några större orter men på andra håll har vi en situation som mer kan beskrivas som bostadsbrist och vi bör utan ideologisk kramp se till att folk får tak över huvet.
måndag 16 januari 2017

By the Way...

Idag var det helt underbart väder att ta en promenad i längs havet vid Yngsjö. Även om Yngsjö kanske inte riktigt ligger i Österlen per definition så var det nog lite närmre till himlen där idag.

Mindfulness till 100%. Inte ett moln på himlen, vågor som rullade in, vindstilla och frusen sand som ändå var mjuk. Wow.
Hur vi når målet "Det runda Skåne" med hjälp av Superbussar

Måhända gav Edvard Persson en bild av Skåningen som rund, trygg och gemytlig men nu tar vi ett steg till och gör hela Skåne runt.

Med hjälp av järnväg i Norra, Mellersta och Västra Skåne kompletterat med snabbussar i Östra Skåne skall vi kunna bo och arbeta i hela Skåne. Med hjälp av bra pendlingsmöjligheter skall vi kunna pendla till jobb i hela Skåne samtidigt som hela Skåne kan nyttjas för boende. Utmärkt - det överhettade Västra Skåne får avlastning och Östra Skåne får efterlängtad inflyttning. 

En win-win situation för alla parter. Christina Glad från Liberalerna i Malmö och tillika 2:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne gav ikväll oss Liberaler i Kristianstad nyttig information inom superbusskonceptet.

Så låt oss nu ta steget till ett "Runt" Skåne med hjälp av ökade satsningar på infrastruktur för ökade pendlingsmöjligheter i HELA Skåne.


söndag 15 januari 2017

Dagens Nyheter gör mig TRUMPen

Just läst klart Dagens Nyheters utmärkta reportage inför Trumps presidentinstallation på fredag. Visserligen 20 januari men kanske borde ägt rum fredagen den 13 januari med tanke på de de skakiga utsikterna.

I ett USA som varje år fått traggla sig igenom diskussioner om budgeten för att nationen står på nationens brant, skall den tillträdande presidenten sänka skatterna rejält samt öka utgifterna. Var och en som är lite ekonomiskt bevandrad fattar att detta inte går hand i hand - jag är ingen vän av ökade skatter men då måste man även kunna koppla detta till en utgiftsnivå.

Till detta lägger vi sedan den gryende oron i relationerna mellan USA - på grund av hans uttalanden - och Ryssland, Taiwa och Kina. Vilket land står sedan i tur månntro?

Men det är klart hans väljare vill ju se handling... hans väljare i rostbältet vars väg till arbetetsliv går via frihandel jublar med gruvhjälmen i hand åt Trumpens tal om handelshinder. Innebär detta att USA skall konkurrera med föråldrad teknik och en industri som inte klarar internationell konkurrens? Ja då lär USA få betala ett högt pris för kommande investeringar.

Människor verkar uppskatta en handlingens man oavsett vad handlingen innebär eller får för konsekvenser. Handlingen får gärna vara kryddad med slagord som sunt förnuft och enkla förklaringar som inte tål en närmre granskning bara den framförs bestämt och gärna någon att skylla på.

Vi får se upp i Sverige och i övriga Europa - det finns många handlingens män - och kvinnor - fyllda av enkla förklaringar åt alla och en var - som är beredda i kulisserna. För Guds skull ge dem inte
chansen.Att kunna resa snabbt och enkelt - stor valfrihet i val av jobb och boende

Fascinerad av planerna på att snabbt kunna resa från södra Sverige till norra Tyskland återvände jag hem efter en infrastrukturkonferens i Hässleholm i Fredags. Att på ett par timmar kunna resa från Södra Sverige till Hamburg för att arbeta - eller tja äta middag är en utveckling som inger hopp och frihetskänsla.

Vilka möjligheter innebär inte detta för morgondagens arbetsliv men även möjligheter för kultur och fritidsaktiviteter. Det kanske viktigaste av allt är dock att en sådan förbindelse binder samman människor, stärker band mellan länder och ger ökade möjligheter till funktionella samarbeten i övrigt.

Jag kunde dock inte låta bli att tänka mig tillbaka till det glada 80 talet då vi levde under konstant kärnvapenhotet och Tyskland var det, mellan stormakterna, överenskomna slagfältet för ett storskaligt krig mellan de båda militärallianserna.

Som 15-20 åring grubblade jag inte mycket på att total ödeläggelse bara var en knapptryckning bort och ser nu öppenheten som inträdde på 90-talet som en räddare från  en apokalyps.

Så alla ni anhängare av Brexit, Swexit, annat -it samt påhittad nationalism jag tycker inte som er.....

onsdag 11 januari 2017

Trump håller tal...

... och tillträder presidentposten den 20 januari - nästa fredag. Kan inte påstå att hans tal får mig att sova bättre om nätterna. En populist som vet att han blivit vald - just som populist kommer antagligen föra en populistisk politik. Och då uppstår frågan.. vilken verklighet han lever i. Kommer hans väljare i rostbältet få det bättre om sätter upp handelshinder? Kol och stål är branscher som varit - och är beroende av öppna gränser men tänker hans väljare i de trakterna på det?

Känns lika seriöst som när Bert och Ian förklarade Sveriges ekonomi med staplade ölbackar - men jag kan ju ha fel - får hoppas jag har fel..

tisdag 10 januari 2017

Gösta Berlings Saga

Dags att sväva ut lite i fantasins värld innan jag skall hälsa på i sömnens rike. Ser del 5 och 6 av Gösta Berlings Saga. Det lustiga är att berättelsen är sann  - Med lite Värmlänsk handpåläggning skildrar den händelser och berättelser från Fryksdalen från ca 1650-1850.

En å annan gammal släkting har säkert en å annan del i allt detta -  tycker mig känna igen en del drag från kavaljererna....

En Värmlänning ljuger aldrig men talar heller aldrig sanning.

Dags för avtalsrörelse igen... Avtal 17

https://arbetsmarknadsnytt.se/avtalsrorelsens-a-till-o/

Och så snart dags för den svenskaste av de svenska traditionerna... är det midsommarafton? Nej minsann liknande högtider finns på andra platser. Är det 1 maj? Onej identiska demonstrationståg samma datum sker även på andra platser - varav en del mindre smickrande som Pyongyang i Nordkorea. Även Gamla DDR med Erich Honecker i spetsen firade denna högtid intensivt. (Suspekt att hålla gemensamma demonstrationer med befintliga och före detta diktaturer).

Vad är det då så är på gång? Jo stora delar av floran av kollektivavtal skall förhandlas om och nu blir det spännande vilka olika bilder av konjunkturläget som kommer avrapporteras från respektive aktör.

Vi kanske inte tänker på det men systemet med kollektivavtal istället för lagstiftning - den svenska modellen är en unik institution från 1938 då herrar i kravatt och toddyröda kinder skrev på ett avtal mellan arbetsgivarförbundet - SAF och arbetstagarförbundet - LO. Modellen har varit unikt framgångsrik för att skapa konkurrenskraftiga företag och hålla arbetsmarknaden hyfsat fri från konflikter. Se länken ovan och håll dig uppdaterad.

Confused

Läser Dagens Industri och kan konstatera att hälften av råden och prognoserna säger emot den andra hälften av råd och prognoser.

Hur mår det svenska arbetslivet?

De senaste dagarnas artiklar i Dagens Nyheter lockar mitt intresse. Fler och fler sjukskrivs för stress och det får många ögonbryn att höjas på kloka och talföra människor. Men vad skulle min salig morbror, Kjell, säga om detta? Jo med sin akademiska skolning som utgjordes av 7 års folkskola kompletterat  med 30 års skiftarbete i Degerfors Järnverk, skulle hans självklara svar vara: "Om fölk ska göre mer å mer på si arbesti utta att chäfera tänker på hur fölk sa hanteret så kör de slut på säj".

As simple as that! Personalen är en verksamhets viktigaste tillgång men vi tenderar att i omsorgen av kvartalsrapporter och annat kortsiktigt hamna i en motsättning mellan vård av personalresurs och kortsiktiga siffror. Eller hemska tanke... har vi utecklat en chefskultur där vi helt glömt att "fölk kan köre slut på säj"?

måndag 9 januari 2017

För övrigt en utmärkt idé att Kristianstads Högskola skall ligga vid nuvarande badhusets plats

Studenter - som till största delen är yngre människor - vill studera i stadens närhet med tillgång till fik och restauranger. Att stationen ligger nära är dessutom ett stort plus.

Trumps svärson får toppjobb som rådgivare åt den tillträdande presidenten... Trump.

Ohhh shit.... det kunde man ju inte tro. Det är en konstig värld vi lever i. Många som klättrar upp i trädtopparna på demokratins grenar har en olägenhet att vilja bilda dynastier. Kennedy, Bush och nu denne Trump. Men vi behöver bara ta en titt i kommuner så ser man samma fenomen. Samtidigt kallar sig många länder som idag leds av dynastier för demokratier - som till exempel Nordkorea. Men även vår svenska kungadynasti är idag anhängare av demokratin - i alla fall så länge demokratin är norm som styrelseskick.

Nåväl varumärket av demokrati är bevisligen starkare än diktatur då alla vill vara demokrater - i alla fall efter egen definition. För det kan väl inte kallas för populism att kalla sig demokrat fast man egentligen har för avsikt att bilda en ny kedja av Romanovs eller Habsburgs eller kan det? Handlar inte populism bara om att inbilla människor med trasiga liv på orter som en gång hade en framtid att allt är någon annans fel?

Vårt hem är oss en väldig borg...

Var det inte så den Svenska armén sjöng innan slaget vid Lützen brakade åstad - eller var det "vår Gud är oss en väldig Borg"? Nåväl - strunt samma.. Idag har vårt hem blivit en borg då vi uppdaterat vårt larm till det allra senaste... Bara ett steg in i huset som objuden gäst och 5 bilder tas mitt i nyllet. Pallrar man sig inte då iväg kommer väktarna och tar bovarna. Hemskt det skall behövas.

Undrar om mitt eget möte med orten Lützen hade blivit lyckligare om jag sjungit den psalmen då jag besökte stället. Istället föråt jag mig på den mycket goda men starka korven och undrade om Gustav II Adolf led lika mycket den där dagen i november då hans liv ändades som jag då korven levde rövare i magen.

söndag 8 januari 2017

ROTen till det onda är felaktiga beslut...

https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/15miljarderkronorbetaladesutforrotochrutavdrag2016.5.5c1163881590be297b55c8f.html

Återigen får vi gå till botten av problemet eller i detta fall ROTen som är det felaktiga beslutet att minska ROT avdraget. Beslutet att minska ROT avdraget slår ut företag och slår in dörrar för ekonomisk brottslighet i form av svartarbete. När incitamenten att köpa beskattat arbete är mindre än att köpa arbete som inte beskattas , dvs. Svartarbete, måste vi ha hjälp i branschen för att påverka konsumentens beteende.

Att alltfärre byggföretag för förfrågningar om ROT arbete samtidigt som byggvaruhandlarna slår rekord torde vara en motsägelse som får beslutsfattarna att vakna.

Söndag och fram mot första "riktiga" arbetsveckan på ett tag...

Då jag samlar kraft inför entrén i "grottekvarnen" igen kommer jag att tänka på gamla tiders arbetsmarknad. Bifogar ett vapen från några av mina förfäder - en släkt från Skottland som hette Lenck från vilken Jakob Lenck kom hit som legosoldat 1610. De dog som flugor på slagfälten i Europa och 2 ur släkten satt fångar i 13 år efter slaget vid Poltava. Kanske inte skall klaga alltför mycket inför måndagens kontorsarbete...

Det där med att vara Politiskt Korrekt - PK

Det är mycket prat om att vara politiskt korrekt i dessa dagar. Strävan att vara politisk korrekt torde vara förgäves då vi definierar det politiskt korrekta högst personligt och utifrån olika ideologier. En socialdemokrat som propagerar mot kollektivavtal kan mycket väl vara politiskt korrekt i en Liberals ögon men knappast inom det egna partiet.

I all denna rädsla som utvecklas i strävan efter politiskt korrekthet riskerar vi att utveckla en förmåga att sticka kniven i ryggen på varann istället för att utveckla en förmåga att tänka fritt. Jag har själv den senaste veckan råkat ut för att en person satt dold i en buske, hoppade fram och högg i ryggen... tack och lov var tillfället illa valt och kniven vreds ur personens hand.

Jag kan inte låta bli att drömma mig bort till min salig morbror och hans veranda i Värmland.. Den var inte bara en veranda utan en fritänkandets friborg så länge han levde. Med diskussionen i centrum utan anspråk på att "vinna" utvecklades tankar och man växte som människa.

Vila i frid Morbror Kjell - du finns i våra tankar varje dag!