tisdag 21 februari 2017

LO trollar med lönestatistik och S gör en "AKB"


De knivskarpa skribenterna, Carolin Dahlman och Nils-Eric Sandberg sätter verkligen igång de grå cellerna innanför pannbenet. Ibland kastas man mellan hopp och förtvivlan och ibland endast åt något av de nämnda hållen men alltid är man klokare då läsningen är avslutad.

Lex Laval har sedan den tillkom, efter att Byggnads medarbetare skrikit "Go Home", varit en stor elefant i rummet för S och deras stödorganisation LO. Så stor att S ser det befogat att fiska i samma vatten efter stöd som man kritiserat M och AKB att göra. När AKB inledde diskussioner med SD var S snabba att kritisera M för att söka stöd hos ett parti med rasistiska rötter som genomsyrar deras politik idag. Jag är benägen att hålla med S i denna fråga och ögonbrynen läggs då i extra djupa veck då man kommer samarbeta med SD i frågan om att riva upp "Lex Laval".

Visserligen kan man knappast säga nej till ett passivt stöd från något parti men S agerar i praktiken i denna fråga som M enbart inlett samtal om. Personligen anser jag att man smutsar ner sig lika mycket i både S och M och kanske skulle lägga de frågor på is där man avser få stöd från SD.

Nog om detta men LO,s "undersökning" av maktelitens löner kanske är ett första inlägg i en debatt om att införa löntagarfonder igen - stödet för detta lär finnas i riksdagen nu då S är vidöppet för stöd från SD.

Vi får inte glömma att löntagarfondstanken inte lämnat LO och en av deras stora ideologer - Rudolf Meidner - hade följande argument för löntagarfonder: "successivt tar vi över". Känn på den...


http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/los-retorik-skrammer/

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/nils-eric-sandberg-nar-lo-skulle-socialisera-sverige/

Samverkan för tillväxt är dagens melodi


Jag tänkte jag skulle prestera lite blogginlägg nu då det är sportlovsvecka. Jag gör det dock lite enkelt för mig och bifogar några debattartiklar här nedan.

Det är ju inte utan att man blir upprymd och lite sprallig i dessa dagar då vi mest pratar tillväxt, boende och avtalsrörelsen som pågår mellan arbetsmarknadens parter går i samverkans tecken just nu. Byggande av transportinfrastruktur och bostäder är på agendan och kampen om de 622,5 miljarder som skall satsas på infrastruktur pågår mellan landets regioner. Vi kan nästan prata om "regionernas kamp" här och självklart gör infrastruktursatsningarna mest nytta just HÄR.

Bostäder planeras och bostäder byggs och den sista pusselbiten skall nu på plats - ett nytt kollektivavtal inom byggsektorn. Än så länge är det samverkan, samarbete och positivt samtalsklimat som gäller - vi hoppas vi fortsätter så ända in i mål denna gång.  Vi måste få ordning på arbetsmarknaden så vi får förutsättningar för sund konkurrens och utveckla en hälsosam byggbransch - hur frustrerande är det inte att se de dåliga  byggnadsställningarna runt en del projekt där det jobbas kvällar och helger samtidigt som seriösa företag tappar marknadsandelar.

Arbetsmarknadens parter får nu ta stafettpinnen och utveckla kollektivavtalet till att bli en konkurrensfördel och inte en konkurrensnackdel. Företagen skall säga:  "Vi vill teckna kollektivavtal för att det är en fördel för våra medarbetarrelationer" istället för "vi måste ha ett avtal för att facket har varit här".

Samverkan för tillväxt, samverkan för bostadsbyggande mellan bransch och politik och samverkan mellan arbetsmarknadens parter skall lösa de hinder vi ser för att kunna tillfredsställa de behov som finns av utbyggd och fungerande befintlig infrastruktur samt bostadsbyggande.

Vi får passa på nu - imorgon kan det vara för sent.


http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/sa-bidrar-tillvaxtmotorn-kristianstadhassleholm-till-tillvaxt-i-sydsverige/

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/byggbranschen-behover-fler-ungdomar/

http://www.kristianstadsbladet.se/article/utan-samarbete-i-byggbranschen-riskeras-bostader-och-byggjobb/

http://www.nsk.se/2017/02/16/har-kon%C2%ADflikt%C2%ADni%C2%ADvan-i-bygg%C2%ADbran%C2%ADschen-san%C2%ADkts/

torsdag 2 februari 2017

Samtidigt i Hofors vs plötsligt i Vinslöv

Har följt serien "Samtidigt i Hofors" nu i 4 avsnitt och har i mitt inre jämfört den med samma typ av realitysåpa som "Plötsligt i Vinslöv" utgjorde.

Jag konstaterar i mitt inre att karaktärerna trots allt var starkare och mer excentriska i Vinslöv. Ingen har sett elda i köket ännu i Hofors...

Reflektion över en dag av dragkamp mellan hopp och förtvivlan

Vissa dagar innehåller en salig blandning av positiva och negativa nyheter, himmel och helvete, hopp och förtvivlan.

Kristianstadsbladet skriver om byggboom i Åhus och Yngsjö och det är privata entreprenörer som är byggherrar. För bara några år sedan var det nästan bara det kommunala bostadsbolaget som byggde men nu kommer privata intressen in och den vändningen är efterlängtad. Det är ett tecken på framtidstro, att man vågar satsa här i denna delen av Skåne.

Samtidigt har avtalsrörelsen 2017 rullat igång så sakteliga och avtalsyrkanden har växlats med fackförbunden inom byggsektorn. En god ton präglar förloppet hittills – även på sociala medier – och det är faktiskt väldigt skönt. Ordning och reda, en bransch med sund konkurrens och konkurrens på lika villkor präglar intentionerna.

Låt oss nu hoppas att detta leder till kollektivavtal som är enkla, moderna och så attraktiva att företag ser kollektivavtalen som en konkurrensfördel och en viktig kugge i att driva verksamhet inom byggsektorn. Kollektivavtal som skall underlätta medarbetarrelationerna och vara fria från de alltför komplicerade formuleringar vi har idag i vissa kollektivavtal. Vi behöver bra kollektivavtal som företag frivilligt kommer teckna för att klara av byggboomen och få tillväxt och inflyttning.

So far so good. Sedan finns det elefanter i rummet – eller rättare sagt en stor elefant och flera små. Trump kör ut CNN ur Vita Huset, tre namngivna svenska medborgare utpekas som missionärer för spridning av sunkig extremhögerpropaganda från USA. Till råga på allt flirtar M på ett desperat sätt med SD men inser sitt misstag och försöker avleda uppmärksamheten med att vilja lägga ned arbetsförmedlingen.

Skönt dagens informationsinhämtning avslutades med en sista läsning av Christer Nylanders tweet att Liberalerna ökar sitt medlemsantal. Valet 2018 rycker närmare och det valet blir nog en större vattendelare än vi anar då det gäller vilket samhälle vi vill ha.