tisdag 10 januari 2017

Hur mår det svenska arbetslivet?

De senaste dagarnas artiklar i Dagens Nyheter lockar mitt intresse. Fler och fler sjukskrivs för stress och det får många ögonbryn att höjas på kloka och talföra människor. Men vad skulle min salig morbror, Kjell, säga om detta? Jo med sin akademiska skolning som utgjordes av 7 års folkskola kompletterat  med 30 års skiftarbete i Degerfors Järnverk, skulle hans självklara svar vara: "Om fölk ska göre mer å mer på si arbesti utta att chäfera tänker på hur fölk sa hanteret så kör de slut på säj".

As simple as that! Personalen är en verksamhets viktigaste tillgång men vi tenderar att i omsorgen av kvartalsrapporter och annat kortsiktigt hamna i en motsättning mellan vård av personalresurs och kortsiktiga siffror. Eller hemska tanke... har vi utecklat en chefskultur där vi helt glömt att "fölk kan köre slut på säj"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar