måndag 16 januari 2017

Hur vi når målet "Det runda Skåne" med hjälp av Superbussar

Måhända gav Edvard Persson en bild av Skåningen som rund, trygg och gemytlig men nu tar vi ett steg till och gör hela Skåne runt.

Med hjälp av järnväg i Norra, Mellersta och Västra Skåne kompletterat med snabbussar i Östra Skåne skall vi kunna bo och arbeta i hela Skåne. Med hjälp av bra pendlingsmöjligheter skall vi kunna pendla till jobb i hela Skåne samtidigt som hela Skåne kan nyttjas för boende. Utmärkt - det överhettade Västra Skåne får avlastning och Östra Skåne får efterlängtad inflyttning. 

En win-win situation för alla parter. Christina Glad från Liberalerna i Malmö och tillika 2:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne gav ikväll oss Liberaler i Kristianstad nyttig information inom superbusskonceptet.

Så låt oss nu ta steget till ett "Runt" Skåne med hjälp av ökade satsningar på infrastruktur för ökade pendlingsmöjligheter i HELA Skåne.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar