söndag 8 januari 2017

ROTen till det onda är felaktiga beslut...

https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/15miljarderkronorbetaladesutforrotochrutavdrag2016.5.5c1163881590be297b55c8f.html

Återigen får vi gå till botten av problemet eller i detta fall ROTen som är det felaktiga beslutet att minska ROT avdraget. Beslutet att minska ROT avdraget slår ut företag och slår in dörrar för ekonomisk brottslighet i form av svartarbete. När incitamenten att köpa beskattat arbete är mindre än att köpa arbete som inte beskattas , dvs. Svartarbete, måste vi ha hjälp i branschen för att påverka konsumentens beteende.

Att alltfärre byggföretag för förfrågningar om ROT arbete samtidigt som byggvaruhandlarna slår rekord torde vara en motsägelse som får beslutsfattarna att vakna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar