onsdag 18 januari 2017

Uppdrag granskning om arbetsmiljö på byggarbetsplatser

Med en klump i halsen stänger jag av Tv,n efter att ha sett kvällens avsnitt av Uppdrag Granskning. Under de ca. 16 år jag utbildat hundratals arbetsledare och skyddsombud i arbetsmiljö har jag gjort det till rutin att inleda föreläsningarna med att berätta hur man på en arbetsplats lär sig om en olycka kommer inträffa eller inte. Om olyckan kommer bli allvarlig eller inte är svårt att sia om men om kombinationen pressade byggtider, dålig planering och dåligt ledarskap sammanfaller på en arbetsplats och det dessutom tillkommer felkonstruktion eller liknande så kommer en olycka eller tillbud att inträffa med nästan kuslig förutsägbarhet.

Oavsett företag så skiljer sig byggarbetsplatser åt enormt avseende kvalitén på arbetsmiljöarbetet och det är underligt hur "dåliga" arbetsplatser "sluter" sig och personalen tystnar, stänger ute faran och "korridoren" för ifrågasättande smalnar av ordentligt. Det kan vara en arbetsplats med dålig psykosocial arbetsmiljö likaväl som olämpligt förfarande vid montage av tunga betongelement som hamnar i detta tillstånd.

Byggarbete är farligt om man inte planerar in en bra arbetsmiljö. De anställda - både arbetsledning och yrkesarbetare - måste vara kunniga i riskhantering för att skapa en säker arbetsmiljö. Respekten för riskerna måste vara stor och  genvägar avseende arbetsmiljön får aldrig accepteras. 

Under de år jag föreläst i arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar har jag lärt mig ställa de frågor till deltagarna som ger mig de svar från somliga jag inte vill ha. Frågor som avslöjar riskbeteende, prioritering av förtjänst och snabbhet framför säkerhet och omsorg om personal och kollegor. Frågor som avslöjar tveksamma egenskaper hos en del arbetsledare och skyddsombud på byggarbetsplatser. Ibland lyckas man övertyga dem om att deras uppdrag innebär ett ansvar för hälsa och säkerhet och
ibland inte.

En olycka är alltid ett misslyckande oavsett utgång och självklart ifrågasätter jag min egen insats för säkerhet på byggarbetsplatser då arbetsplatsehaverier föranleder skador eller dödsfall.

Jag uppmanar alla involverade i ett byggprojekt att ta sin del av arbetsmiljöansvaret, sluta ta genvägar och se till att alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut. Arbetsmiljön måste få kosta och ökat risktagande på grund av att byggtiden rinner iväg eller förtjänsten minskar är inte ok.

Alla har sitt ansvar såväl arbetsledning som yrkesarbetare och skyddsombud och de roller och uppdrag vi har på en arbetsplats måste respekteras. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar