tisdag 21 februari 2017

Samverkan för tillväxt är dagens melodi


Jag tänkte jag skulle prestera lite blogginlägg nu då det är sportlovsvecka. Jag gör det dock lite enkelt för mig och bifogar några debattartiklar här nedan.

Det är ju inte utan att man blir upprymd och lite sprallig i dessa dagar då vi mest pratar tillväxt, boende och avtalsrörelsen som pågår mellan arbetsmarknadens parter går i samverkans tecken just nu. Byggande av transportinfrastruktur och bostäder är på agendan och kampen om de 622,5 miljarder som skall satsas på infrastruktur pågår mellan landets regioner. Vi kan nästan prata om "regionernas kamp" här och självklart gör infrastruktursatsningarna mest nytta just HÄR.

Bostäder planeras och bostäder byggs och den sista pusselbiten skall nu på plats - ett nytt kollektivavtal inom byggsektorn. Än så länge är det samverkan, samarbete och positivt samtalsklimat som gäller - vi hoppas vi fortsätter så ända in i mål denna gång.  Vi måste få ordning på arbetsmarknaden så vi får förutsättningar för sund konkurrens och utveckla en hälsosam byggbransch - hur frustrerande är det inte att se de dåliga  byggnadsställningarna runt en del projekt där det jobbas kvällar och helger samtidigt som seriösa företag tappar marknadsandelar.

Arbetsmarknadens parter får nu ta stafettpinnen och utveckla kollektivavtalet till att bli en konkurrensfördel och inte en konkurrensnackdel. Företagen skall säga:  "Vi vill teckna kollektivavtal för att det är en fördel för våra medarbetarrelationer" istället för "vi måste ha ett avtal för att facket har varit här".

Samverkan för tillväxt, samverkan för bostadsbyggande mellan bransch och politik och samverkan mellan arbetsmarknadens parter skall lösa de hinder vi ser för att kunna tillfredsställa de behov som finns av utbyggd och fungerande befintlig infrastruktur samt bostadsbyggande.

Vi får passa på nu - imorgon kan det vara för sent.


http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/sa-bidrar-tillvaxtmotorn-kristianstadhassleholm-till-tillvaxt-i-sydsverige/

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/byggbranschen-behover-fler-ungdomar/

http://www.kristianstadsbladet.se/article/utan-samarbete-i-byggbranschen-riskeras-bostader-och-byggjobb/

http://www.nsk.se/2017/02/16/har-kon%C2%ADflikt%C2%ADni%C2%ADvan-i-bygg%C2%ADbran%C2%ADschen-san%C2%ADkts/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar