tisdag 18 april 2017

Regeringen lägger budget med slutna ögon



Med sömngångaraktig säkerhet lägger regeringen en budget som minskar incitamenten till arbete. Samtidigt minskas även incitamenten till företagande då man ökar beskattningen på företagande.

Företagande och utbildning skapar arbetstillfällen och fler arbetstillfällen ger ökat skatteunderlag. Med denna budget minskas både incitamenten till företagande och incitamenten till längre utbildningar genom att statlig skatt omfattar fler personer.

Dessutom är murarna högre än någonsin mellan de som är inne på arbetsmarknaden och de som är utanför. Låglönesatsningarna i årets avtalsrörelse bildar det nyaste murkrönet och gör det extra svårt att kliva in på arbetsmarknaden.

Den lagda budgeten visar stora brister i kunskapen om företagandets drivkrafter. De risker företagande innebär måste kunna premieras - inte ytterligare ökas med ökad beskattning.

Människors premie för att utbilda sig och satsa på en karriär måste förstärkas - inte skattas bort.

Murarna på arbetsmarknaden måste rivas - inte stärkas.

Så fel det kan bli då de styrande inte ser till den enskilda människans utveckling utan är fångade i ett ideologiskt stilleben där individuella prestationer inte värderas utan rent av motarbetas.







1 kommentar: