söndag 15 oktober 2017

Håller byggboomen i Östra Skåne i sig 2018?

På onsdag vet vi, då släpper vi, Sveriges Byggindustrier, vår prognos 2-2017 över byggandet i Sverige.

Vi kommer även att kunna följa byggkonjunkturen lokalt i lokala prognoser och se hur mycket som byggs och var volymen ligger. Håller bostadsbyggandet i sig? Ökar eller minskar de offentliga investeringarna? Svaret kommer under veckan. Spännande eller hur?

Vi kan nu varje dag läsa olika farhågor om att bostadsbyggandet förväntas sjunka och att bostadspriserna sjunker. Det är klart ökat utbud av bostäder leder till att de snabbt stigande priserna på bostäder i storstäderna (Stockholm) påverkas och prisökningen avtar. Glöm då inte borta att de lokala marknaderna avseende bostäder kan variera mycket i förhållande till varann beroende på ortens befolkningsstruktur, infrastruktur och attraktivitet i övrigt.

Jag kommer att kommentera de lokala siffrorna här samt eventuellt i lokal media.

Förhoppningsvis kommer bostads- och infrastrukturfrågorna att blomma upp som viktiga valfrågor. Detta tillsammans med företagandets villkor lokalt och nationellt. Hur som haver är det företag som bygger de bostäder vi bor i och det är den lön - det värde - företagen skapar som gör det möjligt för oss att hyra eller köpa våra bostäder.

Over and out nu "kvällar" jag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar