söndag 5 november 2017

Byggkostnader, metodutveckling i Byggbranschen och Svenska Modellens utvecklingspotential

Så fort vi slår upp en dagstidning idag kan vi läsa det någon "förståsigpåare" skriver om de höga byggkostnaderna. Gemensamt för de flesta är att bara symptomen beskrivs - knappast aldrig orsakerna.

Ibland händer det dock saker om ger oss en möjlighet att förklara en del av byggkostnaderna - men bara en del.

I veckan kom en dom från arbetsdomstolen, Dom nr 55/17, under den intresseväckande rubriken "Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet".

De flesta normala läsare kastar en text med sådan rubrik åt sidan och ägnar sig åt något trevligare - till exempel ta bort fågelskit från bilen, kratta löv i trädgården eller rengör ugn och spis.

Vi som lever med den Svenska Modellen i våra yrkesliv höjer dock på våra ögonbryn och läser texten med kniv och gaffel för att se hur tolkningen av det mycket speciella kollektivavtalet i byggbranschen nu tolkats i denna fråga.

Se där! Ett byggföretag hade tänkt sig utveckla ledarskapet med att införa tillfälle till under 5-10 minuter i början av arbetsdagen prata med sina medarbetare om vad som planeras under dagen. Detta för att samordna aktiviteterna bättre, skapa bättre logistik, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. Bättre logistik och samordning mellan de olika yrkesgrupperna ökar produktiviteten och därmed är detta en väg att arbeta effektivare och bidra till sänkta byggkostnader.

Men se det gick inte - no no! Här skulle betalas extra tyckte facket. Hör och häpna - ska chefen prata med de anställda i byggbranschen kräver facket att de anställda ska ha extra betalt! Jag tror jag ringer SACO (Akademinikerfack) på måndag och ger dem denna goda idén. Sedan ringer jag min chef, ber honom ringa upp mig och kräver sedan extra lön för nedlagd tid.

SACO skulle antagligen utesluta mig och min chef bli allvarligt orolig för min psykiska hälsa.

I Byggbranschen tog facket fram de röda fanorna och tog strid om detta oerhörda tilltag från arbetsgivaren som innebar att arbetsgivaren tog sig friheten att, under ordinarie arbetstid och utan extra tillägg på arbetstiden, prata med sina anställda för att planera arbetet bättre.

Vilken oerhörd fräckhet att utan extra ekonomisk kompensation utöva ledarskap! Detta skakar den Svenska Modellen och fackets inflytande i sina fundament ansåg man - klart det ska vara tillägg på tid och lön för de anställda om arbetsgivaren tar sig friheten att under arbetsdagen och utan närvaro av politiska kommissarier utöva ledarskap!

Tack och lov ansåg arbetsdomstolen att företaget hade rätt att utöva ledarskapet utan att extra pengar skulle läggas på de anställdas lön vilket får mig att se hoppfullt på framtiden.

Bara att frågan uppstår visar att det finns brister i den Svenska Modellen. Samtidigt visar det på en utvecklingspotential hos densamma för att, med jämstarka parter, undvika att orsaker till sådana frågeställningar byggs in.

Så länge arbetsgivarparterna förhandlar under strejkhot i avtalsrörelserna ligger vi alltjämt i underläge vilket kan innebära att vi, med pistolen mot tinningen, inte kan tvätta bort förlegade regler i våra kollektivtal. Regler som innehåller sådana tolkningssvårigheter att företagets möjligheter att prata 5-10 minuter med sina anställda först måste hanteras i domstol!

Fallet pekar både på byggföretagens svårigheter att införa nya metoder och förnyat ledarskap i en konservativ bransch samtidigt som det visar på den Svenska Modellens brister och utvecklingspotential.

Utvecklade arbetsmetoder bidrar till ökad produktivitet och därigenom sänkta byggkostnader. Om försöken att åstadkomma detta slutar i gråt, tandagnisslan, havererade relationer på arbetsplatsen och årslånga rättsliga processer, kommer inte branschen utvecklas i önskad riktning.

För dem som vill läsa hela domen och inte bara nöjer sig med min förenklade och mycket partiska kommentar klickar på länken nedan.

Dags för kaffe och Formel 1 på TV nu!

http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2017/55-17.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar