söndag 19 november 2017

”Skinn på näsan” - varför då?

Efter att jag för någon vecka sedan hamnade på en helsida i Kristianstadsbladet med uttalanden om ”Metoo” och dess påverkan på byggbranschen har det kommit såväl positiva som negativa synpunkter - och då inte bara på att hjälmen satt lite snett.

Jag kan konstatera att jag har mer gemensamt med de som varit positiva än de som varit negativa för att uttrycka mig diplomatiskt. Någon sade sig vilja lämna branschen om den skulle bli en ”fjollbranch” och jag lyckönskade till framtida yrkesval.

Något jag rent generellt reagerat på är detta med ”skinn på näsan”. ”hon har skinn på näsan” eller ”i byggbranschen behövs skinn på näsan”.

De är just detta som är problemet - skinn på näsan traditionen, eller skinn på näsankravet. Det är långt där nere i ”behovet av skinn på näsantraditionen” som problemet sitter.

Den dagen det är allmänt känt att ingen behöver - eller avkräver - mer skinn på näsan inom bygg än inom någon annan sektor på arbetsmarknaden är vi i närheten av att bli en modern bransch utan kränkningar och jargong.

To be clear! Det skall inte behövas mer skinn på näsan för att bli byggare än att ägna sig åt annat yrke.

Ingen behöver heller vara macho inom bygg så nu vet ni det!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar