lördag 20 maj 2017

IF Metall och "märket" - en framgångssaga som är hotad


"Märket" som är den lönehöjning uttryckt i procent som ekonomin beräknas tåla sätts i dagens modell av den gentemot utlandet konkurrensutsatta industrin. De pengar som kommer in i landet ger utrymme för den inhemska industrin som inte är konkurrensutsatt mot utlandet. Enkelt uttryckt - hur mycket ökad lönekostnad tål företagen innan vår konkurrenskraft gentemot utlandet försvagas.

Grovt förenklad kan den framgångsrika modellen för de årliga lönehöjningarna sammanfattas i stycket ovan.

Modellen är nu hotad av fackförbund som företräder anställda i inhemsk industri och därmed är hela tanken om att skydda vår exportsindustris konkurrenskraft hotad.

Jag hade i höstas förmånen tar delta i en debatt om kollektivavtalens vara eller icke vara tillsammans med Göran Jonsson, f.d. ordförande i fackförbundet Metall. Läs denne kloke mans krönika i bifogad länk.

http://arbetsmarknadsnytt.se/kronika/if-metall-visar-vagen-mot-framtiden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar