söndag 10 december 2017

Sverige är stort - det kostar att bygga infrastruktur

Frågan om finansiering för att rusta upp befintlig infrastruktur i landet är högaktuell. Likaså diskussionerna om finansieringen av ny.

Som vanligt saknas en hel del fundamenta i diskussionerna. Sverige har en befolkningstäthet på mellan invånare 22-23 per km2, Storbritannien en befolkningstäthet på 267 per km2 och Tyskland på 230 per km2. 

Sverig är inte runt - det är väldigt avlångt. Industrin ligger utspridd i landet och dess varor måste kunna transporteras till sin slutdestination på några smala stambanor vars grund lades i mitten av 1850 - talet. Vid den tiden var Sverige Europas fattigaste land med en befolkning som till stor del var analfabeter och fick fråga prästen om lov för att kunna lämna byn. 

Sveriges fattigaste land finansierade bygget av stambanorna med lån då medel inte fanns i statens kassa.  Nu är vi inte längre fattiga men har fortfarande liten befolkning vilket ger en förhållandevis liten skattebas samtidigt som statsskulden sällan varit så liten som nu i förhållande till BNP. 

Det är fullt på de järnbanor som finns, det är trångt. Tågen är inte försenade på grund av att SJ jäklas medvetet utan för att kapaciteten är för liten och slitaget stort.

Det finns röster som vill låna, det finns röster som säger att vi inte har råd men fundamenta kvarstår. Vi är ett stort land till ytan med liten befolkning med en arbetsmarknad och industri som är i akut behov av utökad transportkapacitet. 

På mitten av 1800 - talet byggde man stambanorna för att landet skulle kunna få ekonomisk tillväxt. Idag behöver vi bygga för att bevara vår ekonomiska utvecklingsnivå. Ett samhälle på tillbakagång vill vi ju inte ha. Då kanske vi snart är tillbaka där vi får fråga någon om lov för att lämna byn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar